Image
Top
MENU

Øreakupunktur, Auriculoterapi

Opnå dynamisk balance

I Østen og Mellemøsten har øreakupunktur været anvendt som behandlingsmetode i carka 2000 år. I dag praktiseres flere forskellige systemer verden over. De mest fremherskende er den Kinesiske metode, øreakupunktur (TCM) og den franske metode, auriculoterapi. Sidstnævnte bygger på den franske ingeniør og akupunktør Poul Norgiers opdagelse i 1950`erne af øret som et mikrosystem, der afspejler hele kroppen. Teorien bygger på vestlig forståelse og neurofysiologiske studier.

Ved direkte påvirkning af udvalgte punkter i ørene, også kaldet reflekspunkter, sendes impulser via nervesystemet til kroppen og genopretter homeostasen i organismen. Herved reguleres  kropsfunktionerne mod deres dynamiske balancepunkt.

De talrige (cirka 300) punkters placering findes ud fra anatomiske retningsgivere samt pulsreaktion – Vaskulær Autonom Signal (VAS). Man kan måle sig frem til det eksakte punkt ved hjælp af et lille apparat – et agiscop – der måler spændingsforskel.

Til behandlingen benytter man små engangsakupunkturnåle, semi-permanente nåle eller små kugler fikseret med et mikroplaster. De semi-permanente nåle og kugler bliver siddende i øret. Derved fortsætter stimuleringen af akupunkturpunktet udover den egentlige behandling i klinikken. Semipermanente nåle og kugler kan sidde i det ydre øre op til en uge, hvorefter de selv falder ud eller fjernes.