Image
Top
MENU

Behandlingsformer

Din-Akupunktør tilbyder en bred vifte behandlingsformer

I Danmark bruges titlen Akupunktør traditionelt om en behandler, der benytter akupunktur som behandlingsform alene, men titlen anvendes også om behandlere, der benytter akupunktur i kombination med andre behandlingsformer. Titlen kan derfor være misvisende og føre til misforståelser.

Andre steder bruges den mere korrekte betegnelse TCM-behandler som titel for behandlere, der har en langvarig uddannelse indenfor klassisk kinesisk medicin og udøver Traditional Chinese Medicine (TCM), hvor akupunktur indgår som en af de mange behandlingsformer.
TCM dækker derfor udover akupunktur også over andre behandlingsmetoder.

Alt efter diagnose og behandlingsstrategi anvender jeg som TCM-behandler andre behandlingsformer enkeltvis eller i kombination.
Du kan læse mere om disse metoder og teknikker under de specifikke behandlingsformer her på siden og under menu:

Udover de klassiske teknikker tilbyder jeg også NADA og øreakupunktur/auriculoterapi.